Крок Загальна лікарська підготовка 2013 рік (осінь) (2 частина)
Обмен учебными материалами


Крок Загальна лікарська підготовка 2013 рік (осінь) (2 частина)Педіатричний профіль

Вариант 3

Дитині 5-ти років проводять реанімаційні заходи внаслідок припинення серцевої і

дихальної діяльності. Через який час можна припинити реанимаційні заходи?

A

Через 20 хв

B

Через 10 хв

C

Через 1,5 години

D

Через 30 хв

E

Через 1 годину

Дитина 5 ти років із нефротичним синдромом довгостроково одержувала преднізолон.

Раптово з'явилася блювота “ кавовою гущавиною, чорний стілець, запаморочення,

тахікардія, АТ- 50/10 мм Hg. Ваш діагноз?

A

Геморрагичний шок

B

Менінгіт

C

Пневмония

D

Дизентерія

E

Гипоглікемична кома

У дитини 15-ти років із статевою кровотечею з'явилася млявість, запаморочення, шум у

вухах, утрата свідомості. Ваш діагноз ?

A

Геморрагичний шок

B

Печінкова кома

C

Гіпоглікемична кома

D

Гіперглікемічна кома

E

Набряк мозку

У дитини з цукровим діабетом була втрата свідомості. Відомо, що дитина після

ранкового прийому дози інсуліну нічого не їла. Невідкладна допомога у данному стані:

A

В/в введення 20-40% розчину глюкози

B

В/в введення кофеїну

C

Антибіотики

D

Кордиамін

E

Глюкокортикостероїди

Дитині 1 рік, хворіє на гостру полісегментарну пневмонію. Стан тяжкий за рахунок ознаків

інтоксикації та дихальної недостатності. Упродовж останніх годин стан різко погіршився.

Дитина стала дуже неспокійною та дратівливою, шкіра блідо-сіруватого кольору, обличчя

пастозне, віки набряклі, частота серцебиття 170 в 1, пульс слабкий, АТ – 60/40 мм рит.

ст., діурез знижений. Дихання над легенями ослаблено в задньо-нижніх відділах. Печінка

помірно збільшена. Про яке ускладнення гострої пневмонії можна думати?

A

Гостра серцево-судинна недостатність

B

Набряк мозку

C

Синдром дегідратації

D

Пневмоторакс

E

Абсцес легені

Дитині 2 місяця, хворіє на гостру пневмонію з ускладненим перебігом. Після інфузії

глюкозо-електролітного розчину 20 мл/кг стан різко погіршився. Стала дуже дратівливою,

кволою, з’явився ціаноз обличчя та кінцівок, пастозність, піна на губах. Частота дихання

до 70 в 1, частота серцебиття 180 в 1, пульс слабкий. Над легенями: дихання ослаблене

з обох сторін, дрібно-бульбасті хрипи та крепітація над усією поверхнею легенів. Діурез

знижений. Про яке ускладнення гострої пневмонії можна думати?

A

* Гостра лівошлуночкова недостатність

B

Плеврит

C

Пневмоторакс

D

Синдром гіповолемії

E

Повна атріо-вентрикулярна блокада з синдромом Морганьї – Адамса - Стокса

Дитині 1 міс., на фоні тяжкого сепсису у неї гостра тотальна серцева недостатність. Які

препарати треба призначити з метою покращання скоротливої функції міокарду?

A

Препарати наперстянки

B

В-адреноблокатори

C

Осмодіуретики

D

Фуросемід

E

Вазодилятори

Дитині 2 місяця. У неонатальному періоді у неї діагностовано природжену ваду серця,

ускладнену серцеву недостатність, у зв’язку з чим призначені серцеві глікозиди.

Напередодні у неї появилися анорексія, кволість, дратівливість, блювота, частота

серцебиття уповільнилася до 100 в 1, частота дихання 30 в 1. На які зміщення сегменту

S-T донизу, зміна форми зубця Т, розширення Q-T, подовження інтервалу Р-Q,

екстрасистоли. Артер. тиск - 65/40 мм рт.ст. Діурез – 2 мл/кг/ за годину. Про яке

ускладнення можна думати?

A

*Інтоксикація серцевими глікозидами

B

Повна атріо-вентрикулярна блокада

C

Синдром гіповолемії

D

Набряк легенів

E

Гостра ниркова недостатність

Хлопчик 11 років, хворіє на вузликовий периартеріїт системну форму з ураженням

міокарду і нирок. Раптово з’явилася гостра загрудинна біль, задишка, брадикардія, значне

зниження артеріального тиску, порушення ритму серця, запаморочення. Про яке

ускладнення можна думати?

A

*Гострий коронарний синдром

B

Набряк легенів

C

Набряк мозку

D

Гостра ниркова недостатність

E

Пневмоторакс

У дівчинки 10 років, яка хворіє на неревматичний кардит, підозрюють ускладнення як

коронарит. З якого діагностичного дослідження необхідно почати обстеження?

A

ЕКГ

B

ЕХОКГ

C

Ренгенографія грудної клітки

D

Коронарографія

E

Катетеризація шлуночків серця

У дівчинки 15 років, яка хворіє на системний червоний вовчак з ураженням міокарду,

суглобів, нирок розвинулася клініка гострого коронариту (гострий загрудинний біль,

задишка, серцева аритмія зниження артеріального тиску).Яке ускладнення найімовірніше

загрожує хворій в найближчі години ?

A

*Інфаркт міокарду

B

Аневризма судини

C

Набряк мозку

D

Гостра ниркова недостатність

E

ДВС - синдром

У дитини 5 років з повторними судомами проводиться обстеження з метою уточнення

генезу судомного синдромного синдрому. Яке діагностичне дослідження найбільш

інформативна для діагностики епілепсії?

A

*ЕЕГ

B

Комп’ютерна томографія

C

Магнітно-резонансна темографія

D

Доплерографія мозкового кровотоку

E

ЕХОЕГ

Ребенок 7 месяцев заболел остро. Заболевание началось с повышения температуры,

отказа от пищи, рвоты, частого жидкого стула. Поступил в стационар на 3-ий день от

начала заболевания. На момент осмотра: температура 37,30С, кожа бледно-серая,

сухая, холодная, с мраморным оттенком; черты лица заострены, глаза запавшие.

Большой родничок втянут. Тургор тканей снижен. Живот вздут. Стул частый, обильный,

водянистый. Мочеиспускание редкое. Дефицит массы -7%. Вероятнее всего тяжесть

состояния обусловлена:

A

*Токсикозом с эксикозом

B

Острой дыхательной недостаточностью

C

Острой почечной недостаточностью

D

Нейротоксикозом

E

Острой печеночной недостаточностью

У відділенні ДАРВ ОДЛ знаходилась на лікуванні дитина з діагнозом: сепсіс, остеомієліт

правого бедра, позагоспітальна пневмонія. Раптово стан дитини погіршився:

розвинулися виражена слабкість, адинамія, блювота, пронос. Сопор. Пульс

ниткоподібний, 100/хв., АТ 65/40 мм рт.ст. На ЕКГ: тахікардія, зниження вольтажу всіх

зубців. Лабораторні дані: гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперкаліємія, гіпоглікемія. Вкажіть

причину розвитку такого стану:

A

Гостра надниркова недостатність;

B

Адреналова криза;

C

Гіперглікемічна кома;

D

Тіреотоксичний криз;

E

Гіпоглікемічна кома ;

У ребёнка 1,5 лет внезапно появилось шумное дыхание с затруднённым вдохом,

одышка, грубый “лающий” кашель, осиплость голоса. При осмотре: ребёнок беспокоен,

мечется, температура тела 37,5оС, ЧДД – 46 дых.движений в мин., ЧСС – 122 ударов в

минуту, одышка с втяжением подключичных и яремных ямок, раздуванием крыльев носа.

Отмечается периоральный цианоз. Ваш диагноз:

A

*Острый стенозирующий ларинготрахеит (круп)

B

Инородное тело дыхательных путей

C

Эпиглотит

D

Обструктивное затруднение дыхания во сне

E

Дифтерийный круп

У ребёнка 7 лет, страдающего бронхиальной астмой, на фоне острой респираторной

вирусной инфекции развился приступ затруднённого дыхания. Для купирования данного

состояния должны быть использованы:

A

*Ингаляционные бета-2-агонисты

B

Пероральные бета2-агонисты

C

Ксантины

D

Ингаляционные кортикостероиды

E

Антигистаминные препараты

У ребенка с острой кишечной инфекцией развилась клиника пареза кишечника – живот

вздут, газы отходят плохо, кишечные шумы едва прослушивается. Введение какого

препарата имеет первостепенное значение:

A

*Калия хлорид

B

Цефазолин

C

Глюкоза

D

Неогемодез

E

Альбумин

Заболевание у 45 детей, посещающих детский сад, началось внезапно, спустя 2-3 часа

после употребления в пищу молока, прошедшего недостаточную термическую

обработку. У всех заболевших отмечалась обильная, у некоторых многократная, рвота,

боль в животе, жидкий стул, бледность кожных покровов, незначительное (до 37,2°С-

37,4°С) повышение температуры тела. Клинические проявления были купированы в

течение первых суток, после промывания желудка и кишечника, а также дачи

энтеросорбентов. Каков наиболее вероятный диагноз?

A

*Пищевая токсикоинфекция

B

Бактериальный токсикоз

C

Острая кишечная инфекция

D

Микотоксикоз

E

Отравление солями тяжелых металлов

У відділення ДАРВ ОДЛ надійшла дитина 1 рік 6 міс., зі скаргами на одишку

інспіраторного характеру, сиплий голос, лаючий кашель. Захворіла 3 доби тому, з

явились нежить, рінорея, підвищення температури до 39оС; потім з явились сиплий голос

та лаючий кашель, які виникали при фізичному навантажені. Зараз одишка інспіраторного характеру залишається при спокійному стані. Об’єктивно : шкіряні покрови блідо-рожевого кольору, теплі на дотик, вологі, температура 38,2оС симптом “качелі” . Ваш попередній діагноз:

A

Гострий стенозіруючий ларінготрахеіт, стеноз 2 ступеню.

B

Гострий стенозіруючий ларінготрахеіт, стеноз1ступеню

C

Гострий стенозіруючий ларінготрахеіт, стеноз 4 ступеню.

D

Гострий обструктивний бронхіт..

E

Епіглотіт

У ребенка, 12 лет, страдающего бронхиальной астмой, на фоне ОРВИ усилился сухой

навязчивый кашель, появилось удушье. Мокрота не отделяется. После 5-кратного

использования сальбутамола отмечается ухудшение состояния. Объективно: сидит,

опираясь о стул. Цианоз лица, акроцианоз. Периферических отеков нет. Дыхание резко

ослабленное, значительно удлинен выдох. Тоны сердца приглушены, тахикардия.

Рs-112/мин., АД-110/70 мм рт. ст. Печень - у края реберной дуги. Каков наиболее

вероятный диагноз?

A

*Астматический статус.

B

Острый обструктивный бронхит.

C

Аспирация инородного тела.

D

Пневмония, острое течение.

E

Острая сердечная недостаточность.

Больной, 13 лет, доставлен в сан. пропускник клиники с жалобами на одышку, удушье,

сухой кашель. Переносит ОРВИ. За последние 12 часов пользовался беротеком около

50 раз. Объективно: ЧД 35/мин., дистанционные хрипы. Лицо цианотичное. В легких

прослушиваются участки “немого легкого”. Какова тактика врача по отношению к

данному больному?

A

*Направить в реанимационное отделение.

B

Направить в пульмонологическое отделение.

C

Направить в инфекционное отделение.

D

Направить в отделение функциональной диагностики.

E

Направить в отделение эндоскопии.

Ребёнок, 5 лет, поступил в клинику в связи с двусторонней очаговой пневмонией.

Наблюдается по поводу открытого артериального протока. Состояние тяжёлое.

Отмечаются навязчивый кашель, акроцианоз. АД 60/40 мм рт.ст. ЧД 45/мин. ЧСС

140/мин. Аускультативно в легких на фоне ослабленного дыхания выслушиваются

мелкопузырчатые влажные хрипы в нижних отделах. Тоны сердца глухие,

систолодиастолический шум во втором межреберье слева от грудины. Печень + 4 см.

Отёки. Олигурия. Какое неотложное состояние развилось у ребёнка?

A

*Тотальная сердечная недостаточность.

B

Острая дыхательная недостаточность.

C

Острая печёночная недостаточность.

D

Острая надпочечниковая недостаточность.

E

Острая почечная недостаточность.

Девочка, 7 мес., наблюдается по поводу дефекта межжелудочковой перегородки. На

фоне ОРВИ состояние ухудшилось: появились беспокойство, затем адинамия,

акроцианоз, влажный кашель, одышка. ЧД 78/ мин. ЧСС 170/ мин. АД 55/35 мм рт.ст. В

нижних отделах легких выслушиваются мелкопузырчатые влажные хрипы. Левая

граница сердца смещена на 3 см влево от среднеключичной линии. Тоны сердца глухие,

грубый систолический шум в III-IV межреберье слева от края грудины, ритм “галопа”.

Какие неотложное состояние развилось у ребенка?

A

*Острая левожелудочковая сердечная недостаточность.

B

Острая правожелудочковая сердечная недостаточность.

C

Острая дыхательная недостаточность.

D

Острая надпочечниковая недостаточность.

E

Острая сосудистая недостаточность.

У мальчика, 12 лет, на фоне острого гломерулонефрита появились тошнота, рвота,

сонливость, увеличились отёки, уменьшился диурез до 100 мл/сут. Пульс 76/мин., АД

160/95 мм рт. ст. В моче: белок – 2,4 г/л, эр. – 12 п/зр, изм., неизм., цилиндры –

гиалиновые 1-2 в п/зр. В крови: мочевина 25 ммоль/л, креатинин 0,26 ммоль/л, К+ 7,0

ммоль/л. Какое осложнение возникло у больного?

A

* Острая почечная недостаточность.

B

Некротический папиллит.

C

Канальцевый некроз.

D

Ангиоспастическая энцефалопатия.

E

Гемолитико-уремический синдром.

В приемный покой доставлен пациент 12-15 лет, найденный на улице в неадекватном

состоянии. Анамнез неизвестен. Отмечается выраженное психомоторное возбуждение,

тремор, контакту недоступен, отмечается покраснение лица, зрачки широкие, кожа и

слизистые сухие, ЧСС = 120/мин, АД = 130/80 мм.рт.ст. Наиболее вероятно

предположить интоксикацию:

A

* Атропиноподобными веществами

B

ФОС

C

Летучими углеводородами

D

Опиатами

E

Каннабиолом

У відділенні ІІВ ОДЛ знаходилась дитина 1рік 5 міс. з діагнозом гостра кишкова інфекція,

ентеровіруси на протязі 4 діб. Раптово стан дитина погіршився: шкіряні покрови

субіктеричного кольору, теплі на дотик, помірно вологі; геморагічні прояви у вигляді

підвищеної кровоточивості з міст ін’єкцій, олігурія. Лабораторно: Нормохромна анемія

1ступеню, мікроцитоз, ретікулоцитоз, тромбоцитопєнія, АлТ-0,4; АсТ-0,41; білірубін- 9,0,

зарахунок прямої фракціі, креатинин 289, мочевіна-24,1 ; азот залишковий- 47 , азот

мочевіни-13, калій-6,7. Діагностовано синдром Гассера. Ваша тактика:

A

*Гемодіаліз.

B

Гемостатична терапія.

C

Противірусна терапія.

D

Плазмоферез.

E

Антибактеріальна терапія.

До відділення реанімаціі поступила дитина 5 років зі скаргами на підвищення

температури до 38,3оС, почервоніння шкіри, які виникли рано-вранці після вживання їжі та

вітамінів (зі слів матері). Обєктивно:Шкіряні покрови вкриті поліморфною висипкою у

вигляді папул, везікул, геморагій , іноді є місця ерозій, симптом Нікольського позитивний.

Слизові оболонки також мають такі прояви. Аускультативно: дихання жесткого

характеру, симетричне, провідні хрипи ; ритм правильний, тони глухі, ЧСС 144 уд,

систолічний шум на верхівці. На ЕКГ метаболічні порушення міокарду. Ваш попередній

діагноз:

A

Поліморфна ерітема ( синдром Лайєлла ).

B

Скарлатина.

C

Краснуха.

D

Раптова екзантема (герпетична інфекція).

E

Кір.

До відділення реанімаціі поступила дитина 6 місяців зі скаргами на наявність судом .

Об’єктивно : температура 36,6оС, шкіряні покрови блідо-рожевого кольору, теплі на дотик,

вологі. Голова деформована, затилок плоский, без волосся, лобні бугри. Аускультативно

дихання пуерільне, симетричне; ритм правильний, тони гучні, ЧСС 134 уд. Лабораторно:

гіпохромна анемія 1 ступеню, анізоцитоз, пойкілоцитоз, гіпопротеінемія, Nа - 145, К- 4,2 Са-

1,1. У відділенні реанімаціі судоми повторилися, зявилися одишка інспіраторного

характеру, сиплий голос, лаючий кашель, апное. Ваш попередній діагноз.

A

Рахіт. Гіпокальцемія

B

Пухлина мозку.

C

Міоклонічна епілепсія Джанца.

D

Гідроцефалія.

E

Туберозний склероз

У 11-річної дитини під час стояння на лінійці раптово зявилось затьмарення свідомості,

холодний піт, блідість, дівчинка впала. При огляді відмічається тахікардія, ниткоподібний

пульс, зниження артеріального тиску, у дитини найбільш імовірно:

A

*Колапс

B

Гостра серцева недостатність

C

Тампонада серця

D

Гостра коронарна недостаність

E

Кома

Дитині 10 місяців. Раптово, серед ночі, піднялась температура до 39оС, з’явилась

осиплість голосу, гавкаючий кашель. Дитина збуджена, порушений сон, дихання

поверхневе, 60/хв. Шкіра та губи ціанотичні, тахікардія. Який препарат слід ввести дитині

в першу чергу?

A

* Гідрокортизон

B

Седуксен

C

Єуфілін

D

Кальцію хлорид

E

Лазікс

Девочка, 11 лет, доставлена в клинику без сознания. Объективно: кожные покровы и

видимые слизистые сухие. Тонус глазных яблок снижен, сухожильные рефлексы

снижены. Дыхание Куссмауля. Тахикардия, пульс нитевидный. АД 80/40 мм рт.ст. Запах

ацетона в выдыхаемом воздухе. В крови: глюкоза 20 ммоль/л, кетоновые тела 45 мг/%,

рН 7,0. В моче: ацетон +++. Какой препарат необходимо ввести больному в первую

очередь?

A

* Инсулин короткого действия.

B

Инсулин длительного действия.

C

Преднизолон.

D

Адреналин.

E

Гепарин.

У мальчика, 13 лет, страдающего сахарным диабетом, резко ухудшилось состояние.

При осмотре: сознание сопорозное. Кожные покровы холодные, влажные. Тургор снижен.

Мышечный тонус, сухожильные рефлексы повышены, отмечаются тонико-клонические

судороги. Тахикардия. АД 130/80 мм рт.ст. Какой препарат необходимо ввести ребенку в

первую очередь?

A

*40\% раствор глюкозы.

B

Преднизолон.

C

Адреналин.

D

5\% раствор глюкозы.

E

Инсулин короткого действия.

Мальчик, 7 мес., госпитализирован в стационар по поводу правосторонней очаговой

пневмонии, острого течения. Состояние ребёнка ухудшилось на 3-и сутки. При осмотре:

бледность кожи, одышка смешанного характера, кашель, Температура тела 400С.

Монотонный крик. Выбухание и пульсация большого родничка. Ригидность мышц

затылка, положительный симптом Кернига, периодически приступы судорог. Олигурия.

При люмбальной пункции ликвор вытекает под давлением, состав не изменён. Чем

обусловлено ухудшение состояния ребёнка?

A

* Развитием нейротоксикоза.

B

Острой сердечной недостаточностью.

C

Острой надпочечниковой недостаточностью.

D

Острой дыхательной недостаточностью.

E

Острой почечной недостаточностью.

У ребенка 3 лет отмечена остановка дыхания при приступе ларингоспазма. Во время

проведения искусственной вентиляции легких методом рот ко рту на 10 вдохе резко

ухудшилось состояние. Усилился цианоз, возросло сопротивление на вдохе. При

аускультации справа – дыхание не определяется. Какое осложнение возникло у

ребенка?

A

( Пневмоторакс из-за разрыва легкого.

B

Пневмомедиастинум из-за разрыва пищевода .

C

Повышение внутригрудного давления и уменьшение венозного возврата.

D

Повышение внутригрудного давление и уменьшение оттока крови из полости черепа.

E

Регургитация вследствие перераздутия желудка воздухом.

На прием обратилась мать ребенка 2 мес. с жалобами на повышение t до 38,6оС,

вялости, периодически возбуждение, снижение аппетита, потерю веса, повторную рвоту.

При осмотре: тремор конечностей, сознание сомнительное, генерализованные

спонтанные судороги. На коже туловища, конечностей участки везикулезных

высыпаний, располагающиеся на инфильтрированном основании с ореолом гиперемии

вокруг. При пальпации их беспокойство. Выражен кератоконъюнктивит. Этиологический

фактор?

A

*Герпетическая инфекция.

B

Вирус ветряной оспы.

C

Стафилококк.

D

Корь.

E

Туберкулезная палочка.

У дитини, яка потрапила в ДТП спостерігаються зовнішня кровотеча, ознаки порушення

перфузії: шкірні покриви бліді, АТ – 60/30 мм рт. ст. Після нагальної зупинки кровотечі яка

буде ваша подальша тактика?

A

Інфузія сольових розчинів *

B

Призначення глюкокортикоїдів

C

Введення 0,1% атропіну

D

Призначення серцевих глікозидів

E

Призначення допаміну

Дівчинка 4 місяців хворіє протягом тижня, за останню добу стан погіршився, з’явилися

неспокій, блювання. Об’єктивно: заторможена, набряк обличчя та нижніх кінцівок, шкіра

та слизові оболонки сухі, велике тім’ячко запале, tо тіла - 37,2оС, ЧСС – 158/хв., тони

серця глухі, живіт збільшений, добовий діурез – 80 мл. В аналізі питома вага 1005, змінені

еритроцити 20-25 в п/з. Біохімія крові: креатинін - 185 мкмоль/л, сечовина – 11,3

ммоль/л. Ваші першочергові лікувальні заходи.

A

*Відновлення ОЦК та гемодинаміки

B

Призначення антибактеріальних препаратів

C

Призначення осмотичних діуретиків

D

Корекція кислотно-лужної рівноваги

E

Проведення активної детоксикації

6-місячний хлопчик був знайдений мамою вранці у ліжечку без ознак дихання і

серцебиття обличчям донизу. Зі слів матері напередодні ніяких змін у стані дитини не

відмічалося. Який найбільш ймовірний діагноз?

A

Синдром раптової смерті*

B

Кардіогенний шок

C

Менінгоенцефаліт

D

Коматозний стан

E

Аспірація чужерідного тіла

У хлопчика 4 років з ознаками гострого фарингіту раптово підвищилась температура тіла

до 38,6°С, з’явився головний біль, блювота. Свідомість сопорозна, відмічаються

генералізовані клоніко-тонічні судоми. При поступленні в стаціонар запідозрений менінгіт.

Ваше підтверджуюче дослідження:

A

Аналіз спинно-мозкової рідини

B

Компютерна томографія голови

C

Нейросонографія

D

Мазок з зіву на мікробіологічне дослідження

E

Засів крові на гемокультуру

У хлопчика 10 років протягом місяця відмічається сильний головний біль в потиличній

ділянці, який більш виражений зранку. Останнім часом біль супроводжується нудотою та

блювотою, які приносять незначне полегшення. Запідозрена пухлина мозку. Яке

обстеження слід призначити дитині:

A

Комп’ютерна томографія мозку

B

Електроенцефалографія

C

Аналіз спинно-мозкової рідини

D

Реоенцефалографія

E

Ангіографія мозку

4

1

У дитини з менінгококцемією розвинулись ознаки гострої наднирникової недостатності у

вигляді артеріальної гіпотензії та гіпоперфузії тканин. Обстеження показало наявність

помірної гіпоглікемії, гіпонатріемії, гіперкаліемії, метаболічного ацидозу. Розпочата

протишокова інфузійна терапія. Додаткове введення яких препаратів має першочергове

значення?

A

Глюкокортикоїди внутрішньовенно

B

Мінералокортикоїди

C

АКТГ

D

Внутрішньовенне введення глюконату кальцію

E

Пеніциліни

У 13-річної дівчинки спостерігається раптове погіршання стану, головний біль,

головокружіння, запаморочення, яке супроводжується збудженням, почервонінням

обличчя, вологістю шкірних покривів. При об’єктивному обстеженні артеріальний тиск

140/90 мм.рт.ст., периферійний пульс напружений. Який діагноз найбільш вірогідний?

A

Гіпертонічний криз

B

Хвороба Іценка-Кушинга

C

Вузликовий періартеріїт

D

Менінгіт

E

Харчова токсикоінфекція

У 14-річного хлопця зі скаргами на періодичний біль у животі, який зменьшується після

прийому їжі, відрижку, слабкість, періодично відмічається наявність випорожнень чорного

кольору. Запідозрено виразкову хворобу. Яке дослідження є найбільш інформативним у

верифікації діагнозу?

A

Ендоскопічне дослідження

B

Рентгенологічне дослідження

C

УЗД черевної порожнини

D

Фракційне шлункове зондування

E

Кал на приховану кров

У 14-річного хлопця з верифікованою виразковою хворобою відмічається посилення

больового синдрому. Біль постійний, не зменшується після прийому їжі, відмічається

стілець чорного кольору. При обстеженні живіт різко болючий при пальпації з іррадіацією

болю в ліве підребер’я, відмічається напруження м’язів живота, в пілородуоденальній зоні

пальпується щільне утворення. Яка найбільш обґрунтована тактика ведення хворого?

A

Ургентна госпіталізація хворого в хірургічне відділення

B

Симптоматичне лікування вдома

C

Обстеження та спостереження в умовах поліклініки

D

Госпіталізація в гастроентерологічне відділення

E

Планова госпіталізація в хірургічне відділення

До приймального відділення лікарні доставлено однорічного хлопчика. Батьки

скаржаться, що дитина раптом стала різко неспокійною, підтягує ніжки до живота,

невпинно плаче, напружуючи передню черевну стінку, дворазове блювання. Під час

огляду дитина квола, сонлива, на памперсах – випорожнення з домішками крові, при

пальпації живота виявлене довгасте утворення у правому верхньому квадранті.

Подальша тактика ведення хворого:

A

Негайно викликати хірурга „на себе”

B

Госпіталізувати до педіатричного відділення та спостерігати за дитиною

C

Парентерально ввести знеболювальні препарати

D

Госпіталізувати до інфекційного відділення

E

Відправити дитину додому під нагляд дільничного лікаря

У девочки 10 лет заподозрен острый аппендицит: внезапная сильная боль в

околопупочной области, тошнота, рвота; подъем температуры тела до 37,3-37,5оС.

При осмотре – язык сухой, обложен белым налетом, живот при пальпации болезненен в

околопупочной мим правой подвздошной области. Симптомы Щеткина-Блюмберга и

Ситковского положительные. В ан. крови – лейкоцитоз до 18х109/л . Ваши дальнейшие

действия ?

A

Отправить в хирургическое отделение

B

Дать слабительное

C

Сделать клизму

D

Поставить грелку

E

Ввести обезболивающее

У хлопчика 8 років головний біль у ділянці потилиці, вранішня блювота без нудоти.

Відмічали втрату свідомості з розгинальною ригідністю шиї, розширенням зіниць,

порушенням дихання. АТ 130/75 мм рт.ст., ригідність м’язів шиї, атактична хода, тремор

правої руки. Очне дно: застійні пипки зорових нервів. Причиною головного болю

найімовірніше є:

A

*Підтенторіальна пухлина головного мозку

B

Атипова мігрень

C

Епілепсія

D

Енцефаліт

E

Артеріальна гіпертензія

Хлопчик 13 років страждає тяжкою формою неспецифічного виразкового коліту.

Внаслідок порушення дієти стан загострився, впродовж тижня турбує інтенсивний біль в

животі, поява крові та слизу у випорожненнях. За останню добу приєдналися виражена

загальна слабкість, запаморочення, сонливість, нудота. ЧСС–130/хв., АТ – 85/55

мм рт.ст. Який стан розвинувся у дитини?

A

* Кишкова кровотеча

B

Токсичний мегаколон

C

Анальна тріщина

D

Гнійний парапроктит

E

Гострий ентероколіт

Хлопчик 12 років впродовж року скаржиться на біль внизу живота, особливо в правій

здухвинній ділянці. Останнім часом турбують випорожнення 5- 6 разів на день з

домішками темної крові та слизу, втрата у масі тіла. При ендоскопічному обстеженні

слизова товстої кишки сегментарно гіперемована, бугриста, виявляються поодинокі

афтозні глибокі виразки, значне потовщення стінки в ділянці ураження. Про яке

захворювання слід думати?

A

*Хвороба Крона

B

Хронічний ентероколіт

C

Неспецифічний виразковий коліт

D

Туберкульоз кишківника

E

Гостра дизентерія

Дитина 11 років знаходиться на лікуванні в відділенні інтенсивної терапії з діагнозом

гостра ниркова недостатність, олігоанурична стадія. При проведенні ЕКГ-дослідження

виявлено: високий зубець Т, розширення комплексу QRS, зміщення інтервалу S-Т нижче

ізолінії. Про яке порушення електролітного балансу можна думати?

A

Гіперкаліємію

B

Гіперкальціємію

C

Гіпокаліємію

D

Гіпокальціємію

E

Гіпофосфатемію

Дитина 11 років знаходиться на лікуванні в відділенні інтенсивної терапії з діагнозом

гостра ниркова недостатність, олігоанурична стадія. При обстеженні виражений

набряковий синдром, діурез за минулу добу 300 мл. З метою збільшення ниркового

кровопливу в якій дозі доцільно застосувати наступний симпатоміметик :

A

дофамін 1,0-3,0 мкг/кг/хв

B

ізадрин 0,1-3,0 мкг/кг/хв

C

адреналін 1,0-3,0 мкг/кг/хв

D

дофамін 5,0-10,0 мкг/кг/хв

E

дофамін більш ніж 12,0 мкг/кг/хв

У дитини 5 років, хворої на гостру пневмонію розвинувся виражений головний біль,

гіперестезія, повторні блювання, не пов'язані з їжею. При огляді шкіра чиста, бліда,

акроціаноз. Сухожильні рефлекси підвищені. Симптоми Керніга, Брудзинського - сумнівні.

При офтальмоскопії набряк диску зорового нерва. Са крові - 2,5 ммоль/л, Mg крові - 1,2

ммоль/л, глюкоза крові - 5,3 ммоль/л. Найбільш імовірні причини погіршення стану

дитини?

A

Набряк мозку

B

Гіпокальціємія

C

Гіпоглікемія

D

Гіпомагнезіємія

E

Менінгоенцефаліт

До лікарні поступила дитина в стані гострого ексикозу ІІІ ст. З анамнезу встановлено, що

дитина 2 дні тому повернулася з місцевості, де був реєстрований спалах кишкової

інфекції. Вчора виник пронос у вигляді “рисового відвару”, багатократна блювота. При

огляді: свідомість спутана, шкіра суха, бліда, зморшки на ній не розправляються, T-35,6оC,

пульс ниткоподібний, тони серця ослаблені, АТ не визначається. Який діагноз є

найбільш імовірним?

A

Холера

B

Ешерихіоз

C

Ротавірусний гастроентерит

D

Сальмонельоз

E

Отруєння грибами

12-річний хлопчик після гри у футбол повернувся додому зі скаргами на сильний

приступоподібний головний біль, який з’явився раптово. ЧМТ заперечував. З’явилася

нудота, багаторазове блювання. Об’єктивно: менінгеальні симптоми, реакція на мовні

інструкції відсутня, при больових подразненнях виникають координовані захисні рухи

рукою, незрозумілі звуки. Яке інструментальне обстеження необхідно призначити

хворому?

A

*Комп’ютерну томографію голови

B

Рентгенографію кісток черепа

C

Реоенцефалографію

D

Рентгенографію хребта

E

Люмбальну пункцію

У хлопчика 12 років раптово після простудного захворювання виник інтенсивний головний

біль, підвищилася температура тіла до 38,2оС. Об’єктивно: на тулубі геморагічна

висипка, різко позитивні менінгеальні симптоми, загальна гіперестезія, світлобоязнь.

Хворий знаходиться у ліжку із запрокинутою головою, підігнутими до живота ногами.

Вкажіть причину головного болю?

A

*Менінгококовий менінгіт

B

Герпетичний менінгіт

C

Епідемічний енцефаліт

D

Мігренозний статус

E

Туберкульозний менінгіт

У дитини 5 років з тетрадою Фалло погіршився стан. Зросли ознаки ціанозу, виникла

задишка, запаморочення. Межі серця розширені, акцент 2 тону над легеневою артерією,

ЧСС 160 за 1'. Пульс ниткоподібний. Відмічається набухання вен шиї, одутлість обличчя,

пастозність в ділянці стоп. Нижній край печінки на рівні пупка. Поставити попередній

діагноз.

A

*Гостра правошлуночкова недостатність

B

Гостра лівошлуночкова недостатність

C

Тотальна серцева недостатність

D

Параксизмальна тахікардія

E

Гостра судинна недостатність

Дитина 10 міс. поступила в клініку з приводу нижньодольової правобічної пневмонії ДН2

ст. Через 1 годину стан різко погіршився, виник напад задишки з постійним кашлем і

пінистими виділеннями з роту. Свідомість дитини затуманена, вона не реагує на огляд. В

легенях велика кількість різнокаліберних вологих хрипів, ЧСС 200/хв., акцент ІІ тону

над легеневою артерією. Печінка +3 см. Про який діагноз можна думати?

A

*Гостра лівошлуночкова недостатність

B

Гостра правошлуночкова недостатність

C

Тотальна серцева недостатність

D

Параксизмальна тахікардія

E

Гостра судинна недостатність

Дівчинка 10 років, під час контрольної роботи втратила свідомість. Перед цим

скаржилася на головний біль. Об’єктивно: шкіра бліда, кінцівки холодні, зіниці розширені.

Дихання поверхневе. Тони серця послаблені. ЧСС 60/хв. АТ 90/50 мм.рт.ст. Поставити попередній діагноз.

A

* Непритомність

B

Симпатотонічний колапс

C

Паралітичний колапс

D

Ваготонічний колапс

E

Гостра лівошлуночкова недостатність

Дівчинка, 10 років, під час шкільної лінійки знепритомніла. При огляді шкіра бліда, кінцівки

холодні. Тони серця послаблені. ЧСС 62/хв. АТ 90/50мм.рт.ст. З чого необхідно

розпочати надання допомоги на догоспітальному етапі?

A

* Покласти дитину на спину з припіднятими ногами

B

Дати теплий чай

C

Покласти теплу грілку до ніг

D

Забезпечити доступ свіжого повітря

E

Звільнити від стискуючого одягу.

У п’ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з’явився гострий

переймоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному

досліджені – кров „стигла вишня”. Ваш діагноз?

A

* Кишкова інвагінація

B

Глистна інвазія

C

Пухлина черевної порожнини

D

Гострий холецистит

E

Внутрішня грижа

Хворий, 7 років лікувався з приводу неревматичного кардиту серцевими глікозидами. При

обстеженні: брадикардія, шлуночкова екстрасистолія, передсердно-шлуночкова

блокада, меготлива аритмія, знижений апетит, блювота, адинамія, головний біль,

депресія, порушення зору. Які ускладнення у дитини?

A

* Інтоксикація серцевими глікозидами

B

Кардіоміопатія

C

Гостра судинна недостатність

D

Кардіогений шок

E

Синдром Морганії-Адамса-Стокса

Хворий, 8 років доставлений в реанімаційне відділення лікарні в дуже важкому стані. При

обстеженні: блідість, ціаноз, набухання шийних вен, набряк нижніх кінцівок, олігурія,

збільшення печінки і селезінки, розширення правої межі серця, тахікардія, ритм „галопа”,

холодний, липкий піт, зниження АТ, порушення частоти ритму дихання. Який найбільш

вірогідний діагноз?

A

*Гостра правошлуночкова серцева недостатність

B

Гостра лівошлуночкова серцева недостатність

C

Кардіогений шок

D

Інтоксикація серцевими глікозидами

E

Колапс

Хвора, 10 років поступила в клініку в важкому стані з діагнозом гострої лівошлуночкової

серцевої недостатності. При обстеженні: симптоми серцевої астми і набряку легень,

приступи задишки, блідість, ціаноз. Із порожнини рота виділяється піна рожевого кольору.

Які препарати із перерахованих потрібно призначати в першу чергу?

A

* Серцеві глікозиди

B

Інгаляції, піногасителі

C

Допамін

D

Адреналін

E

Фуросемід

Хворий, 13 років, отримав травму в автомобільній катастрофі. При огляді: стан важкий,

виявлена масивна кровотеча, гіпотонія, тахікардія, часткове порушення рефлексів,

пониження діурезу, блідість шкіри, гемоглобін 80 г/л, гематокрит - 0,32, знижений об’єм

циркулюючої крові на 20%. Поставте діагноз.

A

*Геморагічний шок

B

Кардіогений шок

C

Токсично-інфекційний шок

D

Гострий панкреатит

E

Гостра кишкова недостатність

У 3-денної дитини на основі клініко-лабораторних даних: блювота з домішками крові, кал

чорного кольору, подовжений час згортання крові, гіпопротромбінемія, нормативна

кількість тромбоцитов – діагностовано геморагічну хворобу новонароджених . Який

препарат найоптимальніше використати в цій ситуації?

A

*Вікасол

B

Фібриноген

C

Аскорбінову кислоту

D

Етамзилат натрію

E

Глюконат кальцію

Хлопчик 7 років хворіє третій день. Висока температура тіла, біль у горлі, яскрава

гіперемія слизової зіву, на гіперемованій шкірі – крапчаста пурпурно-червона висипка,

шкіра суха з нестійким білим дермографізмом. Ваш діагноз?

A

* Скарлатина

B

Інфекційна еритема

C

Псевдотуберкульоз

D

Кір

E

Краснуха

У дитини, хворої на грип спостерігається втрата свідомості, при люмбальній пункції

спиномозкова рідина витікала частими краплями, цитоз дорівнював 5 клітинам. Про що

в першу чергу треба подумати ?

A

* Нейротоксикоз

B

Епілепсія

C

Непритомність

D

Колапс

E

Менінгіт

Хлопчик 12 років контактний з батьком, хворим на легеневу форму чуми. Якими

препаратами слід провести дитині профілактичне лікування?

A

Стрептоміцин або доксіциклін

B

Бісептол або сульфодимезин

C

Пеніцилін або цефотаксим

D

Імуноглобулін або анатоксин

E

Гентаміцин або нетроміцин

В реанімаційному відділенні у дитини з зупинкою серця після проведення інтубації та ШВЛ

почервоніли шкірні покриви, пульс на великих судинах, ЧСС – 40/хв., АТ – 50/30 мм рт.ст. Ваша подальша тактика?

A

*Введення 0,1% розчину атропіну

B

Введення серцевих глікозидів

C

Введення сольових розчинів

D

Введення глюкокортикоїдів

E

Введення розчину допаміну

До приймального відділення доставлена група дітей з вираженими явищами ексикозу

(загальна слабкість, частий рідкий стілець та блювання). З анамнезу встановлено, що

діти захворіли гостро. Випорожнення водянисті, обільні, 15-20 разів, з плаваючими

пластивцями, мають вигляд “рисового відвару”. Діти доставлені з епідемічного спалаху

кишкової інфекції (холера?). Який метод лабораторного обстеження є найбільш

інформативним?

A

Бактеріологічний метод

B

Біохімічні метод

C

Серологічний метод виявлення зростання титру специфічних антитіл.

D

Діагностика методом ультразвукового дослідження.

E

Мікроскопія тонкого мазку та товстої краплі крові

7

1

Девочка 14 лет доставлена в больницу без сознания. Болеет сахарным диабетом.

Получает утром (52 ЕД инсулина короткого действия и 32 ЕД - пролонгированного). В

13.00 внезапно потеряла сознание. Кожа влажная. Судороги мышц рук и ног .Зрачки

нормальной величины. Пульс-86/мин., ритмичный. АД-100/60 мм рт.cт. С каких

препаратов Вы начнете лечение больной?

A

*40% раствор глюкозы

B

Инсулин длительного действия

C

Инсулин короткого действия

D

5% раствор глюкозы

E

Преднизолон

7

2

У ребёнка на фоне острой респираторной вирусной инфекции ночью появилось шумное

стридорозное дыхание, одышка инспираторного типа с втяжением грудных и

межрёберных промежутков. Кашель грубый “лающий”, голос сиплый. В лёгких дыхание

ослаблено. Ребёнок возбуждён и мечется на руках у матери. Какое осложнение

респираторной вирусной инфекции развилось у ребёнка?

A

*Острый стенозирующй ларинготрахеит

B

Острый .фарингит

C

Острый бронхит

D

Острый аденоидит

E

Острый эпиглоттит

7

3

Хлопчик 5 років, поступив у дитяче відділення з бронхопневмонією. Страждає на

атопічний дерматит. Після внутрішньом’язового введення ампіциліну появились відчуття

стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене

шумне дихання. Який з перечислених препаратів слід увести в маніпуляційній негайно?

A

* Розчин адреналіну підшкірно.

B

Розчин преднізолону внутрішньовенно.

C

Розчин еуфіліну внутрішньовенно.

D

Розчин строфантину внутрішньовенно.

E

Розчин тавегілу внутрішньовенно.

У хворої дитини на цукровий діабет діагностовано гіперосмолярну кому. Глюкоза крові

більш як 50,0 ммоль/л, рівень NaCl, бікарбонатів підвищений, осмолярність сироватки

крові 380 мОсм/л. Які головні моменти в лікуванні гіперосмолярної коми?

A

* Внутрішньовенне введення 0,45% розчину NaCl, калію

B

Внутрішньовенне введення гіпертонічного 40% розчину глюкози, калію

C

Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину NaCl, калію

D

Внутрішньовенне введення 5% розчину глюкози, калію

E

Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрія 4% розчину, калію

7

5

У дитини 9 міс. виникла раптова зупинка дихання. Розпочато штучне дихання за методом

“рот в рот”. Що є показником правильності техніки проведення штучного дихання?

A

*Екскурсії грудної клітки хворого

B

Дихальні шуми при аускультації легень

C

Зміна забарвлення шкіри

D

Зменшення проявів гіпоксії

E

Відновлення самостійного дихання

7

6

У новорожденного с первых часов жизни отмечена одышка и цианоз. Левая половина

грудной клетки отстает в акте дыхания, межреберные промежутки расширены.

Перкуторно средостение смещено вправо. Живот ладьевидной формы, мягкий. На

рентгенограмме: множественные просветления в левой плевральной полости в виде

“ячеистой сети”. Какой диагноз наиболее вероятен?

A

* Врожденная диафрагмальная грыжа.

B

Врожденная напряженная киста легкого.

C

Спонтанный пневмоторакс.

D

Ателектаз легкого.

E

Врожденная лобарная эмфизема.

7

7

У дитини 7 місяців з тетрадою Фалло виник напад збудження, задишки, ціанозу з

епізодичною втратою свідомості. Об’єктивно: спостерігається центральний ціаноз, над

легенями – пуерильне дихання, перкуторно – розміри серця в межах норми,

аускультативно – грубий систолічний шум у другому міжребір’ї зліва від грудини, печінка

виступає з-під ребра на 2 см. Яким має бути першочерговий крок лікаря поряд з

проведенням оксигенотерапії?

A

* Призначення сульфату морфіну.

B

Призначення дігоксину.

C

Призначення адреналіну.

D

Призначення сальбутамолу.

E

Призначення гідрокарбонату натрію.

7

8

У дівчинки 3 років з проявами лімфатикогіпопластичної аномалії конституції під час ГРВІ

розвинулася паралітична форма колапса (тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження

систолічного і діастолічного артеріального тиску). Яку невідкладну допомогу необхідно

надати дитині?

A

*Довенно ввести 3% розчин преднізолону в дозі 2 мг/кг маси.

B

Підшкірно ввести 10% розчин кофеїну в дозі 0,1 мл /рік життя

C

Підшкірно ввести кордіамін в дозі 0,1 мл/рік життя

D

Внутрішньом’язово 1% розчин мезатону в дозі 0,1 мл/рік життя

E

Уложити дитину горизонтально з припіднятими ногами

7

9

У новонародженої дитини клініка атрезії стравоходу. Назвіть найбільш вірне положення

хворого атрезіею стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею при

транспортуванні ?

A

Вертикальне

B

На правому боці

C

Звозвишеним тазовим кінцем

D

Горизонтальне

E

Положення не має значення

Дитина 6 років захворіла гостро t° - 39°C, з’явився кашель, нежить, кон’юнктивіт,

світлобоязнь, млявість. Протягом 3-х днів катаральні явища посилювались. Вранці на 4

день температура знизилась. На обличчі шиї, верхній частині тулуба з’явився

макуло-папульозний висип розташований на незміненій шкірі. Ймовірний діагноз?

A

Кір.

B

Менінгококцемія.

C

Краснуха.

D

Ентеровірусна екзантема.

E

Псевдотуберкульоз.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная